കാലുകളുള്ള മീനോ?

കാലുകളുള്ള മീനോ? | wakeupnow

കാലുകളുള്ള മീനോ?വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മീനിന്‌റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്… മഞ്ഞുകട്ടകള്‍ക്ക് മുകളില്‍ കയറി ചിറകുകളൂന്നി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഈ മത്സ്യം.. ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ കണ്ടാല്‍ തോന്നുക കാലുകളാണെന്നാണ്..

Posted by Wake Up Now on Friday, February 14, 2020

വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മീനിന്‌റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലാകുന്നത്… മഞ്ഞുകട്ടകള്‍ക്ക് മുകളില്‍ കയറി ചിറകുകളൂന്നി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഈ മത്സ്യം.. ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ കണ്ടാല്‍ തോന്നുക കാലുകളാണെന്നാണ്..