നവസംരംഭകര്‍ക്ക് ‘കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് മിഷന്‍’

സംരംഭകത്വ വികസനത്തിനും ഇന്‍കുബേഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുമായി കേരള സര്‍ക്കാറിന് കീഴിലുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് കേരള സ്റ്റാര്‍ട്ട് അപ്പ് മിഷന്‍. നേരത്തേ ഇത് ടെക്‌നോപാര്‍ക്ക്…

പ്രളയസെസിന് അനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റഡ് ടാലി റെഡി

കേരളത്തില്‍ പ്രളയ സെസ് നടപ്പാക്കിയാല്‍ അതനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളോടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്‍വെയര്‍ വരിക്കാര്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ ടാലി തയ്യാര്‍. ജിഎസ്ടിക്ക് പുറമേ പ്രളയസെസ്…