‘അത് പൃഥ്വിരാജാണെന്ന തോന്നല്‍ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ എനിക്കാ ആ രംഗം ചെയ്യാന്‍ പറ്റില്ലായിരുന്നു’

‘കോശിയെ ചൂണ്ടി ഈ ബൂര്‍ഷ്വാസിയെ നിങ്ങളെന്തിനാണ് സാറേ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ന ആ സീനായിരുന്നു സിനിമയില്‍ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്ത സീന്‍’…

വൈറലായ വനമുത്തശ്ശി