റസ്യൂമെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം; ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക

First impression is the best impression എന്നാണല്ലോ. ഉദ്യോഗാര്‍ഥിയെക്കുറിച്ച് തൊഴില്‍ദാതാവിന് ആദ്യ ധാരണ ലഭിക്കുന്നതെവിടെനിന്നാണ്? തീര്‍ച്ചയായും റസ്യൂമെ അഥവാ വ്യക്തിവിവരണരേഖ…

ഒറ്റപ്പരീക്ഷയില്‍ ഒന്നാം റാങ്ക് രണ്ടുവട്ടം; റിയയ്ക്ക് സ്വപ്‌നനേട്ടം

പി.എസ്.സിയുടെ എല്‍.ഡി. ക്ലാര്‍ക്ക്, സിവില്‍ സപ്ലൈസ്, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷകളിലും റിയ മികച്ച റാങ്ക് നേടിയിരുന്നു കമ്പനി/ ബോര്‍ഡ്/ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ…