ആഴ്ചവിശേഷം ; കുംഭമാസപ്പിറവി , മകരപ്പൊങ്കാല

മകരമാസം കഴിഞ്ഞ് കുംഭമാസം പിറക്കുന്നു എന്നതാണ് ജ്യോതിഷപരമായി ഈയാഴ്ചത്തെ പ്രധാന വിശേഷം. നിത്യവും ‘ഹനൂമാൻ ചാലിസ’ ജപിച്ചാൽ… ആഴ്ച ആരംഭിക്കുന്ന ഫെബ്രുവരി…

പ്രണയദിനത്തിൽ നൽകാൻ ഉത്തമം ഈ സമ്മാനങ്ങൾ; കാരണമുണ്ട്

വീണ്ടും ഒരു വാലന്റൈൻ ദിനം വരുന്നു.എക്കാലത്തും സ്മരിക്കാവുന്ന ഉപഹാരങ്ങൾ വേണം കമിതാക്കൾ തമ്മിൽ കൈമാറാൻ, പരസ്പരം സമ്മാനിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായത് രത്നങ്ങളും,…